June 8, 2023

Market Company

Buitengewone zaken

Jakkes! Verwachtingen van eigenaren van kleine bedrijven voor de toekomst op een historisch laag niveau

3 min read
Hoe kan ik geloofwaardigheid opbouwen met mijn team?

De meest recente Countrywide Federation of Impartial Organization (NFIB) Tiny Company Optimism Index zette zijn inzinking voort fulfilled 3,6 punten in juni tot 89,5, de zesde achtereenvolgende maand onder het 48-jarige gemiddelde van 98.NFIB Modest Company Optimism Index

De verwachtingen van eigenaren van kleine bedrijven voor betere bedrijfsomstandigheden in de komende zes maanden daalden met zeven punten tot een netto negatieve 61%. Tot nu toe zijn de verwachtingen voor betere omstandigheden dit jaar elke maand verslechterd.

Inflatie blijft een groot probleem bij kleine bedrijven, waarbij iets meer dan een derde (34%) van de eigenaren aangeeft dat dit het belangrijkste probleem is bij het runnen van hun bedrijf. Dit is een stijging van zes punten ten opzichte van mei en het hoogste niveau sinds het vierde kwartaal van 1980. Andere bevindingen van de index zijn onder meer:

  • Het aantal eigenaren dat een hogere reële omzet verwacht, is vanaf mei achieved 13 punten gedaald tot een netto negatieve 28%.
  • Ongeveer 50% van de eigenaren meldde vacatures die ze in juni niet konden invullen, een punt minder dan de lezing van mei, wat het vorige file evenaarde.
  • Het nettopercentage eigenaren dat de gemiddelde verkoopprijs verhoogde, daalde fulfilled drie punten tot 69%, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, na de recordhoogte van mei.
  • Vierennegentig procent van de kleine bedrijven die aanwerven of proberen in dienst te nemen, meldt weinig of geen gekwalificeerde sollicitanten voor de functies die ze probeerden in te vullen.

Afnemend optimisme

De National Federation of Independent Company (NFIB) zei dat de Smaller Small business Optimism Index in juni satisfied 3,6 punten is gedaald tot 89,5, het laagste niveau sinds januari 2013. Dit wordt gevoed doorway toenemende zorgen more than inflatie. In juni is de Consumentenprijsindex (CPI) voor stedelijke consumenten steeg satisfied 1,3%, seizoengecorrigeerd, en steeg satisfied 9,1 procent around de afgelopen 12 maanden.

De prijsstijging was breed gedragen, waarbij benzine, onderdak en voedsel de grootste bijdragen leverden. De energie-index steeg deze maand achieved 7,5 procent. Het droeg bij aan bijna de helft van de stijging van alle things, waarbij de benzine-index satisfied 11,2 procent steeg en de andere belangrijke componentindexen ook stegen. De voedselindex steeg in juni met 1, procent, evenals de voedsel-in-huisindex. Over de hele linie zag juni de grootste inflatiestijging in twaalf maanden sinds november 1981.

Meer dan de helft (51%) van de ondernemers heeft gemeld dat de kapitaaluitgaven in de afgelopen zes maanden zijn gedaald. Van degenen die uitgaven doen, heeft 37% uitgaven aan nieuwe apparatuur gerapporteerd, 23% voertuigen aangeschaft en 14% verbeterde of uitgebreide faciliteiten. Slechts vijf procent heeft nieuwe gebouwen of grond gekocht voor uitbreiding en 13% heeft geld uitgegeven aan nieuwe inrichting en meubilair.

“Naast de directe uitdagingen waarmee eigenaren van kleine bedrijven worden geconfronteerd, zoals inflatie en personeelstekorten, zijn de vooruitzichten voor het economisch beleid ook niet bemoedigend, aangezien de beleidsbesprekingen zijn verschoven naar belastingverhogingen en meer regelgeving”, aldus Invoice Dunkelberg, hoofdeconoom van de NFIB.

De stijgende kosten van goederen en diensten hebben ook klanten weggejaagd. Een netto negatieve 2% van alle eigenaren meldde hogere verkopen in de afgelopen drie maanden, drie punten minder dan in mei. Het netto share eigenaren dat reële verkoopvolumes verwacht, is ook achieved 13 punten gedaald tot een netto negatief van 28%.

Ontvang de laatste koppen van Tiny Business enterprise Trends. Volg ons op Google Nieuws.

Afbeelding: Depositphotos